Прием на граждани

 

 

Приемната на главния прокурор се намира в гр. София, в сградата на Администрацията на главния прокурор, с адрес площад „Св. Неделя“ № 1.

В Приемната се осъществяват следните дейности:

1. прием на граждани;

2. изслушване на поставените въпроси и искания и насочването им по компетентност;

3. приемане и регистриране на подадени молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения, запитвания и други;

4. съставяне на писмени протоколи за получени устни съобщения за извършени престъпления.

Приемът на граждани се осъществява в работни дни, както следва:

- понеделник, сряда и петък: от 9.00 ч. до 12.00 ч.

- вторник и четвъртък: от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Заявка за прием може да се прави на телефонен номер: 02/800 56 36 и на електронен адрес: [email protected]

Приемът на граждани по предварителна заявка се осъществява по график и не може да отнема повече от 2/3 от ежедневното приемно време.

Приемът се осъществява от прокурори от отдел "Административен" при ВКП.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Приемното време, заето по предварителни заявки, се обявява след изготвяне на графика, в Приемната и на официалния сайт на ПРБ. Заявителите се уведомяват по телефон или на електронна поща за датата и часа на приема им.

Гражданите, посетили Приемната без предварителна заявка, се приемат в предварително обявеното, незаето от графика време, както и във времето на неявили се заявители, включени в обявения график.

По разпореждане на главния прокурор, може да бъде организирана изнесена негова приемна по седалището на апелативна, окръжна или районна прокуратура или в друго населено място.

Датите и часовете на приема се оповестяват предварително на интернет сайта на ПРБ и на интернет сайта на прокуратурата, в която ще се организира изнесената приемна.

 

Прием от административните ръководители на прокуратурите

Административните ръководители на прокуратурите или определени от тях заместници приемат граждани.

Приемът се осъществява от административните ръководители на районните прокуратури поне два пъти месечно, а от административните ръководители на останалите прокуратури – поне веднъж месечно, в подходящо помещение в сградата на прокуратурата, по график с приемни дни и часове.

Графикът с приемните дни и часове се публикува на интернет сайта на съответната прокуратура, като се посочват телефонен номер и електронна поща за контакт. Приемните дни на административните ръководители на прокуратурите се оповестяват и на интернет сайта на ПРБ.

Подадените молби, жалби, сигнали, съобщения и други документи се приемат и се регистрират. На гражданите се предоставя регистрационен номер с дата на завеждане на документите на хартиен носител.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

1. насочват по компетентност;

2. приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

3. осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

4. разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

5. при устно съобщение за извършено престъпление, съставят протокол;

6. разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения в НПК ред.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

 

Изнесени приемни

Административните ръководители на апелативните прокуратури (с изключение на Апелативната специализирана прокуратура) или техни заместници приемат граждани в изнесени приемни по седалището на всяка от окръжните прокуратури от района им, веднъж на три месеца.

Административните ръководители на окръжните прокуратури приемат граждани в изнесени приемни по седалището на всяка от районните прокуратури от района им, веднъж на два месеца.

При необходимост, приемни могат да се организират и в други населени места в съответните райони. Административните ръководители на районните прокуратури могат да организират, при необходимост, приемни в населени места в района им, извън седалището на районната прокуратура.

Графикът на изнесения прием с приемните дни по дати и приемно време се определя от съответния административен ръководител и се оповестява в началото на всяко шестмесечие на интернет сайта на ПРБ, на интернет сайта на съответната прокуратура, както и пред помещението на изнесената приемна, а по възможност – и в местни медии.

 

Прием на административните ръководители на прокуратури:

АП-София

Прием / PDF файл / 289.3 KB  

Изнесен прием / PDF файл / 811.0 KB

АП-Пловдив

Прием / PDF файл / 197.5 KB

Изнесен прием / PDF файл / 215.6 KB

АП-Велико Търново

Прием / PDF файл / 39.8 KB

 

АП-Варна

Прием / PDF файл / 297.6 KB

 

АП-Бургас

Прием / PDF файл / 378.2 KB

Изнесен прием / PDF файл / 379.2 KB

ОП-Благоевград

Прием / PDF файл / 123.8 KB

Изнесен прием / PDF файл / 146.4 KB

ОП- Кърджали

Прием / PDF файл / 4.2 MB

 

ОП - Велико Търново

Прием / PDF файл / 232.0 KB

Изнесен прием / PDF файл / 257.8 KB

ОП Варна

Прием / PDF файл / 1.0 MB

 

ОП-Бургас

Прием / PDF файл / 75.7 KB

Изнесен прием / PDF файл / 234.2 KB

РП-Благоевград

Прием / PDF файл / 32.5 KB

РП-Ардино

Прием / PDF файл / 319.6 KB

РП-В.Търново

Прием / PDF файл / 237.3 KB

РП-Варна

Прием / PDF файл / 235.1 KB

РП-Айтос

Прием / PDF файл / 191.7 KB

РП-Гоце Делчев

Прием / PDF файл / 282.9 KB

РП-Крумовград

Прием / PDF файл / 319.4 KB

РП-Г.Оряховица

Прием / PDF файл / 251.4 KB

РП-Девня

Прием / PDF файл / 173.5 KB

РП-Бургас 

Прием / PDF файл / 186.7 KB

РП-Петрич

Прием / PDF файл / 217.3 KB

РП-Кърджали

Прием / PDF файл / 191.2 KB

РП-Елена

Прием / PDF файл / 236.5 KB

РП Провадия

Прием / PDF файл / 1.0 MB

РП-Карнобат

Прием / PDF файл / 211.9 KB

РП-Разлог

Прием / PDF файл / 236.2 KB

РП-Момчилград

Прием / PDF файл / 362.5 KB

РП-Павликени

Прием / PDF файл / 234.8 KB

ОП-Добрич

Прием / PDF файл / 260.2 KB

РП-Малко Търново

Прием / PDF файл / 192.7 KB

РП-Сандански

Прием / PDF файл / 134.6 KB

 

ОП-Пазарджик

Прием / PDF файл / 229.8 KB

Изнесен прием / PDF файл / 254.6 KB

РП-Свищов

Прием / PDF файл / 289.9 KB

 

РП-Балчик

Прием / PDF файл / 1.0 MB

 

РП-Несебър 

Прием / PDF файл / 190.5 KB

 

ОП-Видин

Прием / PDF файл / 191.3 KB

Изнесен прием / PDF файл / 191.8 KB

РП-Велинград

Прием / PDF файл / 234.0 KB

 

ОП-Габрово

Прием / PDF файл / 2.1 MB

 

РП-Генерал Тошево

Прием / PDF файл / 235.6 KB

 

РП-Поморие

Прием / PDF файл / 231.2 KB  

 

РП-Белоградчик

Прием / PDF файл / 233.2 KB

РП-Пазарджик

Прием / PDF файл / 349.6 KB

РП-Габрово

Прием / PDF файл / 233.9 KB

РП-Добрич

Прием / PDF файл / 1.0 MB

РП-Средец

Прием / PDF файл / 191.1 KB

РП-Видин

Прием / PDF файл / 52.6 KB

РП-Панагюрище

Прием / PDF файл / 1.0 MB

РП-Дряново

Прием / PDF файл / 240.1 KB

РП-Каварна

Прием / PDF файл / 1.0 MB

РП-Царево

Прием / PDF файл / 133.5 KB

РП-Кула

Прием / PDF файл / 231.0 KB

РП-Пещера

Прием / PDF файл / 237.9 KB

РП-Севлиево

Прием / PDF файл / 258.6 KB

РП-Тервел

Прием / PDF файл / 295.1 KB

ОП-Сливен

Прием / PDF файл / 168.7 KB

ОП-Враца

Прием / PDF файл / 137.3 KB

Изнесен прием / PDF файл / 137.4 KB

ОП-Пловдив

ОП Пловдив - график ОП и районни.pdf / PDF файл / 246.4 KB

 

РП-Трявна

Прием / PDF файл / 232.7 KB

 

ОП-Разград

Прием / PDF файл / 1.2 MB

 

РП-Котел

Прием / PDF файл / 51.8 KB

 

РП-Бяла Слатина

Прием / PDF файл / 139.2 KB

 

РП-Асеновград

Прием / PDF файл / 120.1 KB

 

ОП-Ловеч

Прием / PDF файл / 233.9 KB

изнесен прием / PDF файл / 229.2 KB

РП-Исперих

Прием / PDF файл / 1.0 MB

 

РП-Нова Загора

Прием / PDF файл / 30.8 KB

 

РП-Враца

Прием / PDF файл / 247.4 KB

РП-Карлово

Прием / PDF файл / 146.2 KB

РП-Ловеч

Прием / PDF файл / 238.0 KB

РП-Кубрат

Прием / PDF файл / 234.0 KB

РП-Сливен

Прием / PDF файл / 1.0 MB

РП-Козлодуй

Прием / PDF файл / 209.8 KB

 

РП-Пловдив

Прием / PDF файл / 1.0 MB

 

РП-Луковит

Прием / PDF файл / 234.4 KB

 

РП-Разград

Прием / PDF файл / 229.0 KB

 

ОП-Ямбол

Прием / PDF файл / 234.7 KB

Изнесен прием / PDF файл / 236.6 KB

РП-Мездра

Прием / PDF файл / 235.2 KB

 

РП-Първомай

Прием / PDF файл / 233.0 KB

 

РП-Тетевен

Прием / PDF файл / 235.7 KB

 

ОП-Силистра

Прием / PDF файл / 229.6 KB

Изнесен прием / PDF файл / 227.4 KB

РП-Елхово

Прием / PDF файл / 230.3 KB

 

РП-Оряхово

Прием / PDF файл / 890.8 KB

ОП-Смолян

Прием / PDF файл / 249.8 KB

РП-Троян

Прием / PDF файл / 232.9 KB

РП-Дулово

Прием / PDF файл / 1.0 MB

РП-Тополовград

Прием / PDF файл / 234.9 KB

ОП-Кюстендил

Прием / PDF файл / 127.0 KB

Изнесен прием / PDF файл / 144.5 KB

РП-Девин

Прием / PDF файл / 2.1 MB

ОП-Плевен

Прием / PDF файл / 240.4 KB

РП-Силистра

Прием / PDF файл / 235.8 KB

РП-Ямбол

Прием / PDF файл / 1.0 MB

РП-Дупница

Прием / PDF файл / 227.9 KB

РП-Златоград

Прием / PDF файл / 235.3 KB

РП-Кнежа

Прием / PDF файл / 2.1 MB

РП-Тутракан

Прием / PDF файл / 243.7 KB

 

РП-Кюстендил

Прием / PDF файл / 252.0 KB

 

РП-Мадан

Прием / PDF файл / 234.9 KB

 

РП-Левски

Прием / PDF файл / 232.6 KB

 

ОП-Търговище

Прием / PDF файл / 24.5 KB

Изнесен прием / PDF файл / 20.6 KB

 

ОП-Монтана

Прием / PDF файл / 326.3 KB

Изнесен прием / PDF файл / 42.4 KB

РП-Чепеларе

Прием / PDF файл / 235.8 KB

 

РП-Никопол

Прием / PDF файл / 230.8 KB

 

РП-Омуртаг

Прием / PDF файл / 237.7 KB

 

 

РП-Берковица

Прием / PDF файл / 192.0 KB

РП-Смолян

Прием / PDF файл / 236.0 KB

РП-Плевен

Прием / PDF файл / 233.1 KB

РП-Попово

Прием / PDF файл / 3.1 MB

 

РП-Лом

Прием / PDF файл / 189.3 KB

 

ОП-Стара Загора

Прием / PDF файл / 231.8 KB

Изнесен прием / PDF файл / 236.3 KB

РП-Червен Бряг

Прием / PDF файл / 2.1 MB

 

РП-Търговище

Прием / PDF файл / 236.3 KB

 

 

РП-Монтана

Прием / PDF файл / 190.1 KB

Изнесен прием / PDF файл / 41.3 KB

 

РП-Гълъбово

Прием / PDF файл / 38.8 KB

 

ОП-Русе

Прием / PDF файл / 229.2 KB

Изнесен прием / PDF файл / 229.2 KB

ОП-Шумен

Прием / PDF файл / 235.1 KB

 

 

ОП-Перник

Прием / PDF файл / 194.9 KB

Изнесен прием / PDF файл / 190.8 KB

РП-Казанлък

Прием / PDF файл / 158.4 KB

РП-Бяла

Прием / PDF файл / 234.0 KB

РП-Велики Преслав

Прием / PDF файл / 325.7 KB

 

РП-Брезник

Прием / PDF файл / 141.9 KB

РП-Раднево

Прием / PDF файл / 233.3 KB

РП-Русе

Прием / PDF файл / 230.7 KB

РП-Нови пазар

Прием / PDF файл / 232.8 KB

 

РП-Перник

Прием / PDF файл / 1.0 MB

РП-Стара Загора

Прием / PDF файл / 234.0 KB

 

РП-Шумен

Прием / PDF файл / 189.0 KB

 

РП-Радомир

Прием / PDF файл / 117.0 KB

РП-Чирпан

Прием / PDF файл / 226.9 KB

 

 

 

РП-Трън

Прием / PDF файл / 2.1 MB

 

ОП-Хасково

Прием / PDF файл / 221.3 KB

Изнесен прием / PDF файл / 231.2 KB

 

 

 

Софийска градска прокуратура

Прием / PDF файл / 191.0 KB

Изнесен прием / PDF файл / 184.7 KB

РП-Димитровград

Прием / PDF файл / 231.4 KB

 

 

 

 

Софийска районна прокуратура
Прием / PDF файл / 193.7 KB

РП-Ивайловград

Прием / PDF файл / 254.7 KB

 

 

 

ОП-София

Прием / PDF файл / 188.4 KB

Изнесен прием / PDF файл / 200.0 KB

РП-Свиленград

Прием / PDF файл / 235.9 KB

 

 

 

 

РП-Ботевград

Прием / PDF файл / 190.6 KB

РП-Харманли

Прием / PDF файл / 284.6 KB

 

 

 

РП-Елин Пелин

Прием / PDF файл / 134.6 KB

РП-Хасково

Прием / PDF файл / 286.5 KB

 

 

 

РП-Етрополе

Прием / PDF файл / 213.4 KB

 

 

 

 

РП-Ихтиман

Прием / PDF файл / 192.7 KB

 

 

 

 

РП-Костинброд

Прием / PDF файл / 136.8 KB

 

 

 

 

РП-Пирдоп

Прием / PDF файл / 191.7 KB

 

 

 

 

РП-Самоков

Прием / PDF файл / 192.3 KB

 

 

 

 

РП-Своге

Прием / PDF файл / 138.5 KB

 

 

 

 

РП-Сливница

Прием / PDF файл / 193.4 KB

 

     

 

ВоАП

Прием / PDF файл / 296.6 KB

Изнесен прием / PDF файл / 296.3 KB

Апелативна специализирана прокуратура

Прием / PDF файл / 281.8 KB

 

ВОП-София

Прием / PDF файл / 135.7 KB

Специализирана прокуратура

Прием / PDF файл / 1.0 MB

ВОП-Пловдив

Прием / PDF файл / 284.8 KB

 

ВОП-Сливен

Прием / PDF файл / 1.0 MB

 

 

ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

/Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на главния прокурор/