По тълкувателни дела

Искане № 1038 от 01.09.2017 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателната колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 1038 от 01.09.2017 г. на ГП на РБ / PDF файл / 182.1 KB

Искане № 879 от 28.07.2017 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателната колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 879 от 28.07.2017 г. на ГП на РБ / PDF файл / 1.9 MB

Искане № 807 от 06.07.2017 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателната колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 807 от 06.07.2017 на ГП на РБ / PDF файл / 600.4 KB

Искане № 794 от 03.07.2017 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателната колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 794 от 03.07.2017 на ГП на РБ / PDF файл / 213.6 KB

Искане № 235 от 22.02.2017 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателната колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 235 от 22.02.2017 на ГП на РБ / PDF файл / 409.6 KB

Искане № 207 от 15.02.2017 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателната колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 207 от 15.02.2017 на ГП на РБ / PDF файл / 180.2 KB    Решение по ТД № 1 от 2017 г. / PDF файл / 413.8 KB

Искане № 1138 от 02.11.2016 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 1138 от 2.11.2016 на ГП на РБ / PDF файл / 246.8 KB

Искане № 2172 от 20.07.2016 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 2172/2016 на ГП на РБ / PDF файл / 4.5 MB

Искане № 665 от 26.05.2016 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 665/2016 на ГП на РБ / PDF файл / 2.3 MB

Искане № I-570 от 18.04.2016 г. от Главния прокурор на Република България до Наказателната колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 570 от 18.04.2016.pdf / PDF файл / 1.8 MB    Решение по ТД № 2 от 2016.pdf / PDF файл / 2.8 MB

Искане № 1114 от 06.04.2016 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 1114/2016 на ГП на РБ / PDF файл / 242.5 KB

Искане № И-125 от 28.12.2015 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № И-125/2015 на ГП на РБ / PDF файл / 3.0 MB

Искане № 560 от 28.12.2015 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 560/2015 на ГП на РБ / PDF файл / 3.2 MB

Искане № 3376 от 26.06.2015 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателна колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 3376/2015 на ГП на РБ / PDF файл / 167.7 KB    Решение по ТД № 4 от 2015 / PDF файл / 163.7 KB

Искане № 1976 от 30.04.2015 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 1976/2015 на ГП на РБ / PDF файл / 275.0 KB

Искане № 1975 от 30.04.2015 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 1975/2015 на ГП на РБ / PDF файл / 251.7 KB

Искане № 11077 от 29.12.2014 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателна колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 11077/2014 на ГП на РБ / PDF файл / 486.4 KB    Определение по ТД № 1 от 2015 / PDF файл / 113.0 KB

Искане № 20302 от 17.12.2014 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 20302/2014 на ГП на РБ / PDF файл / 486.4 KB

Искане № 8284 от 17.11.2014 г. от Главния прокурор на Република България до Първа колегия на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 8284/2014 на ГП на РБ / PDF файл / 186.9 KB

Искане от Главния прокурор на Република България до Първа колегия на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане на ГП на РБ / PDF файл / 173.8 KB

Искане № 5992 от 28.07.2014 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите на ВАС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 5992/2014 на ГП на РБ / PDF файл / 240.0 KB

Искане № 18739 от 01.07.2014 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателна колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 18739/2014 на ГП на РБ / PDF файл / 125.8 KB    Решение по ТД № 5 от 2014 / PDF файл / 107.6 KB

Искане № 1059 от 25.03.2014 г. от Главния прокурор на Република България до Общото събрание на наказателна колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение

Искане № 1059/2014 на ГП на РБ / PDF файл / 558.4 KB    Решение по ТД № 1 от 2014_1 / PDF файл / 166.7 KB