Заместници на Главния прокурор

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

                Борислав Сарафов

               Мария Шишкова

              Пенка Богданова

 

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

              Ася Петрова

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

              Евгени Диков