За прокуратурата

Прокуратурата следи за спазване на законността, като :

Описание на видовете и броя на прокуратурите в Република България. Пълен списък на прокуратурите в страната.

Сотир Цацаров е роден в Пловдив през 1966 г. Завършил е английска гимназия в гр. Пловдив и право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Наред с Освобождението на българския народ Руско-турската война от 1877 – 1878 г. постави началото на изграждането на правовата система у нас.