Профил на купувача

В този раздел ще намерите инфромация за обществените поръчки на Прокуратура на Република България
 

Обявления, публични покани, информация за открити процедури за обществени поръчки за нуждите на прокуратурата.

за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Прокуратура на Република България