Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работи от 08:30 до 17:00 часa без прекъсване

1061 София, бул. "Витоша" №2,
стая 79, партер 
тел.: 02/986 7671

Отдел връзки с обществеността

1061 София, бул. "Витоша" №2
тел.: 02/921 9209, факс: 02/981 5832
e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Изпрати сигнал


Списък на говорителите на прокуратурите и техните контактни данни

Адреси и телефони на прокуратурите в страната